Local commitment

Hofseth Aqua cares about the local community and the impact on our shared natural resources.

We are working to improve our carbon footprint to achieve the best possible sustainability in regards to Aquaculture.

Invitasjon

Hofseth Aqua inviterer til interessentmøte torsdag 28.02.19, kl 10.00 på Hofseth Aqua sine kontorer på Stranda, adresse: Bygdavegen, 6200 Stranda.

Agenda:
1. Presentasjon av Hofseth
2. Våre matfisklokaliteter
3. Sykdomsforebygging og smittesoner
4. Tiltak mot lus og dagens lusesituasjon
5. Rømmingsforebygging
6. Vår felles bruk av naturressurser og oppdrettens påvirkning.

Kom gjerne med innspill til agenda!

Referat fra tidligere møter

  1. Referat: Interessentmøte 07.02.2018
  2. Referat: Interessentmøte 13.09.2018